Uncategorized

Opatření v době pandemie Covid-19

Při návštěvě ordinace žádáme klienty o dodržování aktuálních vládních nařízení, zejména používání roušek/respirátorů.