Obecné

Změna názvu společnosti

Počátkem roku 2020 došlo ke změně názvu společnosti z “Doc. MUDr. Ivo Šimek, CSc., s.r.o.” na “Cordesora s.r.o.”.