KOMPLEXNÍ AMBULANTNÍ INTERNÍ, ANGIOLOGICKO-KARDIOLOGICKÉ CENTRUM v Olomouci

MUDr. Markéta Kaletová

Interní ordinace se zaměřením na angiologii a kardiologii v Olomouci.

Ordinační hodiny:

po – pá 7:00 – 16:00

Ordinační doba

K vyšetření není potřeba žádné doporučení odesílajícího lékaře, je ale nutné objednat návštěvu osobně v recepci ordinace nebo telefonicky na čísle 585 428 910.

Akutní případy konzultujeme telefonicky kdykoliv v průběhu celé pracovní doby.

Nejčastěji prováděné vyšetření

Aktuality

PEČUJEME O VAŠE KARDIOVASKULÁRNÍ ZDRAVÍ

Interní ordinace Cordesora navazuje svou činnost na odbornou interní a gastroenterologickou ambulanci pana Doc. MUDr. Ivo Šimka, CSc. Poskytuje komplexní péči v oboru vnitřního lékařství se specializací na angiologii a kardiologii, část pacientů je historicky gastroenterologických.

Jakou péči poskytujeme:

 • Klinické vyšetření zaměřené na zdravotní problémy klienta
 • Předoperační vyšetření
 • Dispenzární péči
 • Laboratorní odběry
 • EKG vyšetření
 • UZ vyšetření břicha
 • UZ vyšetření cév
 • Echokardiografie (ultrazvukové vyšetření srdce)
 • Měření ABI (Ancle brachial index)
 • TK holter, EKG holter
 • Měření INR na POCT – stanovení srážlivosti krve z prstu při medikaci warfarinem

Smluvní pojišťovny

Máme uzavřeny smlouvy o hrazení zdravotní péče
s těmito zdravotními pojišťovnami:

Pro klienty, kterým poskytovanou péči nehradí zdravotní pojišťovna, provedeme vyšetření za přímou úhradu dle následujícího ceníku.

Používáme
nejmodernější přístroje