Naše vize

Vybudovat komplexní interní angiologicko-kardiologické centrum, které bude odpovědně léčit a uzdravovat klienty.

Náplň práce lékaře:

 • Důkladně klienta „načíst“ – dobře jej vyslechnout, fyzikálně vyšetřit za použití metod v místě ordinace
 • Stanovit diagnózu
 • Vytvořit léčebný plán
 • Dispenzárně sledovat stav

Interní ordinace Cordesora navazuje svou činnost na odbornou interní a gastroenterologickou ambulanci pana Doc. MUDr. Ivo Šimka. Poskytujeme komplexní péči v oboru vnitřního lékařství se specializací na angiologii a kardiologii, část pacientů je historicky gastroenterologických.

Současná náplň a směřování ordinace je diagnostická a léčebná péče o interně nemocného pacienta, se zaměřením na kardiovaskulární choroby s využitím specializovaných ultrazvukových vyšetření.

Klademe velký důraz na prevenci a osvětu, vedoucí k získání správných životních návyků klientů (strava, pohybová aktivita, cílená životní opatření). Taková opatření zabraňují vzniku onemocnění či zmírní progres stávajícího postižení.

Máme návaznost na vyšší pracoviště ke specializované léčbě pacientů

Péče je pacientům poskytována podle nejnovějších poznatků medicíny. V případě potřeby hospitalizace či využití speciálních vyšetřovacích metod a terapie (angiografie, CT, MRI, chirurgická léčba-operace) využíváme osobních pracovních zkušeností z prostředí FN Olomouc a nemocnice Přerov.

Markéta Kaletová

 • 1994 – promoce na LF MU v Brně, obor všeobecné lékařství
 • 1997 – atestace 1.stupně, obor všeobecné lékařství
 • 2005 – licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství
 • 2006 – atestace vyššího řádu, obor angiologie
 • 2008 – atestace vyššího řádu, obor kardiologie
 • 2011 – licence pro funkci vedoucího lékaře a primáře ve zdrav. zařízení v oborech angiologie a kardiologie
 • 2019 – přiznání specializovaná způsobilost MZ ČR k výkonu povolání lékaře v oboru vnitřní lékařství

Praxe

 • Interní oddělení nemocnice Svitavy
 • I.Interní kardiologická klinika FN Olomouc
 • Interní oddělení Nemocnice Agel v Přerově
 • V současnosti částečný úvazek na kardiologické ambulanci Kliniky tělovýchovného lékařství ve FN Olomouc.
 • Postgraduální oborné stáže na klinických pracovištích FN v Ostravě, FN v Brně a na II. interní klinice VFN v Praze.
 • Specialistka na sonografické vyšetření cév a echokardiografii.
 • Pravidelná účast zahraničního vzdělávacího kurzu echokardiografie pod záštitou Univerzitní nemocnice v Linci.

Publikační a vědecká činnost.

 • Publikace v oblastech preventivní kardiologie, echokardiografie, cévní tématiky v odborných časopisech (ČR).
 • Mezinárodně oceňovaný a nejvíce zahraničně citovaný článek na téma Hyperventilační echokardiografie publikovaný ve Vnitřním lékařství.
 • Přednášky lékařům na regionální úrovni, zejména v oboru angiologie.
 • Zapojení do práce a výzkumu v „Mezinárodním registru pacientů s žilní trombózou a plicní embolií“.
 • Zkušenosti s osmi klinickými studiemi (z toho 3x na pozici hlavního řešitele)

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Česká kardiologická společnost
 • Česká angiologická společnost
 • Sdružení ambulantních specialistů