Ceník výkonů

Pro klienty, kterým poskytovanou péči nehradí zdravotní pojišťovna, provedeme vyšetření za přímou úhradu dle následujícího ceníku:

Komplexní klinické vyšetření 880,-
Cílené klinické vyšetření 650,-
Kontrolní klinické vyšetření 350,-
Ultrazvukové vyšetření břicha 900,-
Ultrazvukové vyšetření cév 980,-
Echokardiografické vyšetření 1.100,-
Pletysmografie (žilního / tepenného systému) 500,-
Měření ABI 250,-
Tlakový holter (monitorování tlaku 24h) 450,-
EKG vyšetření 150,-
Výživové poradenství 500,-
Výpis z dokumentace 1000,-